ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας του Εθνικού Κήπου.