Οι άθλοι του Ηρακλή και τα κατορθώματα του Θησέα.
Σχεδιασμός infographics, με αντικείμενο εφαρμογής εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.