ΑΝIME ATHENS FESTIBAL
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, εφαρμογών και υλικού προβολής  φεστιβάλ anime.