Διαχείριση του χώρου, με έναν ή δύο τυπογραφικούς χαρακτήρες, συνδιάζοντας θετικούς και αρνητικούς όγκους.