ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ
Εταιρική ταυτότητα και συσκευασίες λαδιού και προϊόντων ελιάς