Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας “ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”