Σχεδιασμός ταυτότητας και δημιουργία χαρακτήρων σήμανσης για το ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ