Επανασχεδιασμός οπτικής ταυτότητας και εφαρμογών της για το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΛΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ