ΚOOKOO
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και πολλαπλών εφαρμογών, νέου brand με αντικείμενο το snowboard.