ΛΟΥΠΑ
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας νέας εκδοτικής εταιρίας και εξωφύλλων θεματικών σειρών βιβλίων.