ΑΧΡΑΝΤΟ
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και συσκευασιών νέου brand ελαιουργίας.