Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ

Η “Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ” είναι ένα μία μουσική σκηνή που επρόκειτο να λειτουργήσει στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Οµήρου. Η οδός Οµήρου ήταν και η αφορµή για το όνοµα του χώρου.
Το σήµα είναι αποτέλεσµα σύνθεσης χαρακτήρων της γραµµατοσειράς µουσικών συµβόλων PETRUTCCI
οι οποίοι σχηµατίζουν το καράβι µε το οποίο οι καλλιτέχνες µουσικοί θα κάνουν “το ταξίδι για τη δική τους µουσική Ιθάκη”.
Η σύνθεση ολοκληρώνεται µε το πεντάγραµµο πάνω στο οποίο κάθεται το σήµα και από το λεκτικό µέρος του λογότυπου για το οποίο χρησιµοποιήθηκε η γραµµατοσειρά PF Cosmonut Pro.