Τίτλος θέματος
Ιωάννου Αποκάλυψις κατά Ηλία Πετρόπουλο.

Ιδέα και στόχος ή στόχοι της εργασίας
Η εργασία ασχολείται με την εικονογράφηση της Αποκάλυψης του Ιωάννη με βάση την ιδιαίτερη ερμηνεία που έγινε από τον Ηλία Πετρόπουλο το 1975 όταν ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιβλίου, το οποίο αντιπροσωπεύει τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του συγγραφέα, κυρίως μέσω των εικονογραφήσεων, αλλά και της συνολικής εικόνας του έκδοσης.

Πεδίο έρευνας και σχεδιασμού
Πειραματική εικονογράφηση με χρήση της τεχνικής της μονοτυπίας, του σκίτσου και κολάζ. Σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία.

Δημιουργικό σκεπτικό και μεθοδολογία ανάπτυξης του θέματος
Η πλειοψηφία των εικονογραφήσεων των εκδόσεων που αφορούν την ερμηνεία της Αποκάλυψης του Ιωάννη τείνει να έχει μια πιο κλασική προσέγγιση, απεικονίζοντας συχνά κατά γράμμα το κείμενο.
Για την εργασία, δημιουργήθηκαν 23 εικονογραφήσεις, μια για κάθε κεφάλαιο της Αποκάλυψης, οι οποίες προκύπτουν από τις προαναφερθείσες τεχνικές, ακολουθώντας μια πιο συμβολική αναπαράσταση. Το δημιουργικό σκεπτικό βασίζεται στον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του Ηλία Πετρόπουλου, ο οποίος αν και κρατάει το πολυτονικό σύστημα, έχει πιο σύγχρονο και λίγο πιο “βρώμικο” λόγο.