ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας  ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ