ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΑΚΕΡΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ