ΙΟΝΙΟΝ
Eπανασχεδιασμός λογότυπου εταιρίας εμπορίας ειδών οικιακής χρήσης.