Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ TOY VHS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα μικρό δείγμα από τα περισσότερα από 3.500 εξώφυλλα βιντεοκασσετών
που επιμελήθηκα εκείνη την εποχή.
Εποχή προ υπολογιστών… μακέτες και lettering στο χέρι…