ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.
Σήμα / Λογότυπος βιομηχανίας επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάρτου.