Φεστιβάλ Σερίφου 2014
Οι σπουδατές του ΑΚΤΟ σχεδιάζουν αφίσες για την προβολή του Φεστιβάλ