ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Σήμα / Λογότυπο, Μουσικής Πολιτιστικής Εταιρίας.